Nhận Báo Giá
MENU
XE TẢI NHẸ ISUZU Q-SERIESXem tất cả
XE TẢI ISUZU 2.5 TẤN THÙNG LỬNG QKR77FE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 2490 kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 3570 X 1740 x 425mm
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI ISUZU 2,7 TẤN THÙNG BẠT QKR77HE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 2700 Kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 4340 x 1740 x 1880 mm
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

Xe tải isuzu 1.4 tấn thùng kín QKR77FE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 1490 Kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 3580 x 1730 x 1870 mm
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

Xe Tải ISUZU 1 Tấn QKR77FE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 950 kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 3510 x 1760 x 1890 mm
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI ISUZU 2.4 TẤN THÙNG BẠT QKR77FE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 2400 Kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 3560 x 1740 x 1500/1900 mm
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI ISUZU 2.9 TẤN THÙNG KÍN QKR77HE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 2850 Kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 4340 x 1730 x 1770mm
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

ISUZU 3 tấn thùng lửng QKR77HE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Trọng tải: 3000 Kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 4370 x 1750 x 480 mm
Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI ISUZU 2.4 TẤN THÙNG KÍN QKR77FE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 2450 Kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 3580 x 1750 x 1900 mm
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI TRUNG ISUZU N-SERIESXem tất cả
XE TẢI ISUZU 3.5 TẤN THÙNG KÍN NPR85KE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 3500 Kg
Kích thước thùng: 5125 x 2155 x 1860/— mm
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI ISUZU 4 TẤN THÙNG BẠT NPR85KE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 4000 Kg
Kích thước thùng: 5200 x 2120 x 1385/1890 mm
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI ISUZU 4.2 TẤN THÙNG LỬNG NPR85KE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 4200 Kg
Kích thước thùng: 5150 x 2050 x 480/— mm
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI ISUZU 5 TẤN THÙNG KÍN NQR75LE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 4990 Kg
Kích thước thùng: 5780 x 2090 x 2050/— mm
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI ISUZU 5.5 TẤN THÙNG BẠT NQR75ME4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 5500 Kg
Kích thước thùng: 5600 x 2120 x 765/2050 mm
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI ISUZU 6 TẤN THÙNG LỬNG NQR75ME4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 6050 Kg
Kích thước thùng: 6100 x 2090 x 550/— mm
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI NẶNG ISUZU F-SERIESXem tất cả
XE TẢI ISUZU 6 TẤN THÙNG KÍN FRR90NE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 5750 Kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 6620 x 2330 x 2060 mm
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI ISUZU 6.8 TẤN THÙNG LỬNG FRR90NE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 6750 Kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 535 mm
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI ISUZU 8 TẤN THÙNG BẠT FVR34SE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 8011 Kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 8170 x 2370 x 2150 mm
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI ISUZU 8.3 TẤN THÙNG LỬNG FVR34SE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 8300 Kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 7900 x 2360 x 630 mm
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI ISUZU 14.5 TẤN THÙNG KÍN FVM34TE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 14500 Kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 7660 x 2370 x 2150 mm
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI ISUZU 15 TẤN THÙNG BẠT FVM34TE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 15000 Kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 7660 x 2370 x 2150 mm
Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI ĐÔNG LẠNH ISUZUXem tất cả
XE TẢI THÙNG ĐÔNG LẠNH ISUZU 1.5-2.2 TẤN QKR77FE4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 1490 – 2150kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 3700 x 1870 x 1950 mm
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI THÙNG ĐÔNG LẠNH ISUZU 1.9-2.5 TẤN QKR77HE44

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 1900 – 2490kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 4220 x 1720 x 1780 mm
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI THÙNG ĐÔNG LẠNH ISUZU 2.2-5.5 TẤN N-E4

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 2250 – 5450kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 5570 x 2050 x 2020/1870 mm
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI THÙNG ĐÔNG LẠNH ISUZU 5.8-6 TẤN FRR

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 5750 – 6000kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 5900 x 2300 x 2280 mm
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI THÙNG ĐÔNG LẠNH ISUZU 6.9-7.7 TẤN FVR

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 6900 – 7700kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 8350 x 2500 x 2550 mm
Liên hệ

Báo giá nhanh

XE TẢI THÙNG ĐÔNG LẠNH ISUZU 13-14 TẤN FVM

Liên hệ để biết chi tiết chương

trình khuyến mại của hãng đang diễn ra

Tải trọng: 13100 – 14150kg
Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power
Kích thước thùng: 9350 x 2500 x 2550 mm
Liên hệ

Báo giá nhanh

khuyễn mãi
Tin tức - Sự kiện
ĐẠI LÝ XE TẢI ISUZU VINH NGHỆ AN
ISUZU VINH NGHỆ AN được thành lập từ năm 2009, sau gần một thập kỷ phát triển đến nay công ty chúng tôi đã trở thành tập đoàn cung cấp các loại xe tải và chuyên dùng lớn nhất Miền Bắc. Các dòng sản phẩm chúng tôi đang cung cấp bao gồm các dòng xe tải Isuzu và chuyên đóng các loại thùng chất lượng cao: Mui Bạt, Thùng Kín, Đông Lạnh, Bảo Ôn, Bồn – Xi téc, Gắn Cẩu, Tự Đổ, Ép Rác, Tưới Nước Rửa Đường, …Với hệ thống nhà xưởng được đầu tư bài bản hiện đại, đồng bộ cùng với hệ thống đại lý và các trung tâm bảo hành trải rộng khắp từ Bắc vào Nam, chúng tôi cam kết có thể đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Với phương châm “Chất lượng vĩnh cửu – Vững bước tiên phong” chúng tôi cam kết phục vụ tốt nhất nhu cầu và lợi ích của khách hàng.
THẾ MẠNH CỦA ISUZU VINH NGHỆ AN

TƯ VẤN

Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm

 

PHỤ TÙNG

Phụ tùng chính hãng, cung cấp nhanh chóng và đa dạng.

 

NGÂN HÀNG

Hỗ trợ vay vốn ngân hàng.
ĐĂNG KÝ NHẬN KHUYẾN MÃI
Khách hàng điền thông tin cho phép chọn thương hiệu, loại xe..
Hotline Hỗ Trợ
0975.007.729


Hotline Hỗ Trợ
0975.007.729
HOTLINE HỖ TRỢ    0975.007.729
Thiết kế website bởi BMC
X
0975.007.729
1
ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ VÀ KHUYẾN MẠI

Quý anh/chị vui lòng nhập thông tin bên dưới

*Cam kết bảo mật mọi thông tin cá nhân khách hàng*